Sunday, October 3, 2010

Beware of setan


Just want to share. Beware of setan for your relegion and your own safety .


A must watch video.
(http://www.facebook.com/video/video.php?v=1626088580893)


Lets Zikirullah together..because the concept of charity,it is so widely..
From Rasulullah S.A.W : " whoever many remember Allah (dhikr), Allah loves him"
(Narrated - Dailami from Aisha R.A).

Rasulullah s.a.w bersabda, siapa yang banyak mengingati Allah (zikir), Allah menyayanginya. (Riwayat Dailami dari Aisyah r.a).
Dari Abu Darda ra bahwa Rasulullah saw bersabda : Mahukah kamu akan ku khabarkan akan suatu amal kebajikan yang paling baik bagi kamu, paling meningkatkan kedudukan kamu, paling disenangi oleh TuhanMu, bahkan lebih baik dari menafkahkan emas dan perak dan lebih mulia daripada perang dengan musuh-musuh kamu, baik ketika kamu kalah atau ketika kamu menang? Jawab mereka : Mahu, wahai Rasulullah. Sabda beliau: Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya.(HR, Muslim,Tirmidzi,Ibnu Majah.)


Cuma,Mahyuddin Misto dan Mustafa Bugho ada menyebut di dalam kitab AlWafi bahawa afdhal(lebih baik) orang yang mempunyai harta lalu mendermakan harta tersebut berbanding orang yang bersedekah dengan cara yang selain mendermakan harta bendanya. Ini adalah soal kelebihan kepada orang-orang yang dikurniakan dengan kemewahan dan harta yang banyak tetapi tidak pernah lupa kepada segala nikmat yang Allah kurniakan.

"TUNGGU SAYA!"..Ok semua,jom tolong-menolong.


As'adu Allahu a'laikum.

No comments: